nauka kat. a, a1, a2, am Poznań

PKK - profil kandydata na kierowcę


Co to jest PKK?


PKK to indywidualny numer każdego kandydata na kierowcę. Jest on niezbędny, aby rozpocząć szkolenie oraz przystąpić do egzaminu. Wyrobienie profilu zamuje kilka minut i jest darmowe.

Jak wyrobić PKK?


1. Przygotuj odpowiednie dokumenty:
- dowód osobisty lub paszport (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat i nie posiadają jeszcze dowodu osobistego wystarczy legitymacja szkolna)
- jedna kolorowa i aktualna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej
(zdjęcie takie samo, jak do dowodu osobistego i paszportu),
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
(skierowanie na badania można uzyskać w naszym OSK)
- kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy)
- pisemna zgoda rodzica albo opiekuna prawnego - jeśli nie ukończyłeś 18 lat. Pobierz.

2. Udaj się do Wydziału komunikacji – urzędu miasta lub gminy, właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Wypełniasz prosty wniosek, do którego dołączasz wyżej wymienione dokumenty. Na tej podstawie otrzymasz numer PKK – Profil Kandydata na Kierowcę.

Miejsce złożenia dokumentów dla osób zameldowanych na terenie Poznania:
Urząd Miasta Poznania - Wydział Komunikacji
ul.Gronowa 22a (pierwsze piętro) 61-655 Poznań

Mam już numer PKK. Co dalej?


Teraz możesz rozpocząć kurs nauki jazdy. Zadzwoń lub napisz SMS tel. 609-601-705. Potrzebne dane do zapisu to: imię, nazwisko, pesel oraz numer PKK. W Ośrodku Szkolenia Kierowców otrzymasz odpowiednie materiały do nauki teorii. Dla PAŃSTWA wygody zajęcia teoretyczne odbywają się przez internet w formie e-kursu. Dzięki temu każdy kursant rozpoczyna szkolenie w tym samym dniu, w którym się zapisał.
#Teoria przez internet