Egzamin praktyczny kat. A, A2, A1, AM Poznań


STRÓJ OCHRONNY
Jednym z warunków, aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 lub AM jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

a) obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego
na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
b) spodni z długimi nogawkami,
c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
d) rękawic zakrywających całe dłonie.

Zadania egzaminacyjne kat. A, A2, A1, AM Poznań

1. ZADANIE
Przygotowanie do jazdy oraz sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego
– osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) działanie sygnału dźwiękowego,
e) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
f) działanie świateł mijania,
g) działanie świateł drogowych,
h) działanie świateł hamowania „STOP”,
i) działanie świateł kierunkowskazów,
j) działanie świateł awaryjnych,

Do zadania numer 1 należy również:
a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego
b) sprawdzenie stanu łańcucha (dla YAMAHY XJ6n naciąg łańcucha wynosi 4,5 - 5,5cm)
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku
przemieszczenie motocykla

Sposób wykonania zadania:
– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w
wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku
– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko
– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu)

2. ZADANIE
Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.
ósemka
Zadanie zaczynamy od upewnienia się o możliwości jazdy.
Wykluczamy prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia w
ruchu drogowym. Oceniamy sytuację wokół pojazdu i ruszamy.

Należy wykonać 5- krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8.
Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami
b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadaniaegzaminacyjne
c) niepotrącanie pachołków.
3. ZADANIE
Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami).
slalom wolny
Oceniamy sytuację wokół pojazdu i ruszamy.

Należy wykonać 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami.
Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami
b) niepotrącanie pachołków.
4.ZADANIE
Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami).
slalom szybki
Oceniamy sytuację wokół pojazdu i ruszamy.

a) średnia prędkość nie może być mniejsza niż 30 km/h
- nie dotyczy kategorii AM
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu - niedotyczy kategorii AM.
c) niepodpieranie się nogami
d) niepotrącanie pachołków.


5.ZADANIE tylko dla kat. A, A2, A1
Ominięcie przeszkody.

ominięcie przeszkody
Oceniamy sytuację wokół pojazdu i ruszamy.

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu
(wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak,
aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków.

6. ZADANIE
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.

7. ZADANIE
a) Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu
b) Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych
W przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.